17. Juli 2024

Zweite Woche – 5. Kyu

Trainingsplan Woche 2
 
Technik
Ranraku-Waza (Kombinationen)
– Harai-Goshi zu O-Soto-Gari
– Ippon-Seoi-Nage zu Ko-Uchi-Maki-K.
– Ko-Uchi-Gari zu O-Uchi-Gari
 
Athletik:
siehe Plan
 
 
 
Erstelle deinen Judo-Hefter

Technik

Kombination: Harai-Goshi zu O-Soto-Gari

Anwendung Übungsform Tandoku-Renshu

 

Kombination: Ippon-Seoi-Nage zu Ko-Uchi-Maki-Komi

Anwendung Übungsform Tandoku-Renshu

 

Kombination: Ko-Uchi-Gari zu O-Uchi-Gari

Anwendung Übungsform Tandoku-Renshu

 

 

 

Anstehende Veranstaltungen